Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
25021
Liczba kart ważnych
1725
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.89%
5.73 %
5.95 %
6.17 %
6.39 %
6.61 %
6.83 %
7.04 %
7.26 %
7.48 %
7.70 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.67%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.81%

Przepisy prawa podatkowego

94.77%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
102102 Brzeziny 75,31% 18,62% 91,53% 4399 252
5.73 %
102101 Brzeziny 83,03% 14,09% 96,36% 10166 682
6.71 %
102105 Rogów 77,30% 20,20% 93,96% 3891 308
7.92 %
102104 Jeżów 78,04% 24,41% 96,23% 2806 219
7.80 %
102103 Dmosin 79,23% 18,43% 93,36% 3759 264
7.02 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl