Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
98566
Liczba kart ważnych
6221
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.31%
3.96 %
4.42 %
4.88 %
5.34 %
5.80 %
6.26 %
6.72 %
7.18 %
7.64 %
8.10 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.35%

Finansowanie partii z budżetu państwa

19.00%

Przepisy prawa podatkowego

93.03%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl