Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
40968
Liczba kart ważnych
2722
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.64%
4.85 %
5.12 %
5.40 %
5.67 %
5.94 %
6.22 %
6.49 %
6.76 %
7.03 %
7.31 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.35%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.57%

Przepisy prawa podatkowego

92.35%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
120806 Racławice 78,79% 19,19% 94,00% 2104 102
4.85 %
120805 Miechów 81,11% 16,08% 94,00% 16198 1227
7.58 %
120801 Charsznica 84,71% 17,76% 94,04% 6209 342
5.51 %
120802 Gołcza 72,53% 19,12% 92,43% 5076 330
6.50 %
120807 Słaboszów 76,05% 24,55% 88,76% 3073 171
5.56 %
120803 Kozłów 72,25% 16,23% 88,16% 3948 229
5.80 %
120804 Książ Wielki 72,73% 18,21% 88,78% 4360 321
7.36 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl