Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
162764
Liczba kart ważnych
11348
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
7

Frekwencja w regionie

6.97%
5.05 %
5.49 %
5.93 %
6.37 %
6.81 %
7.25 %
7.69 %
8.13 %
8.57 %
9.01 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.91%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.84%

Przepisy prawa podatkowego

92.88%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl