Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
149538
Liczba kart ważnych
8931
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
9

Frekwencja w regionie

5.97%
3.87 %
4.26 %
4.64 %
5.03 %
5.42 %
5.81 %
6.19 %
6.58 %
6.97 %
7.35 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.58%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.88%

Przepisy prawa podatkowego

91.88%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl