Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
92972
Liczba kart ważnych
6734
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

7.24%
4.06 %
4.51 %
4.97 %
5.42 %
5.87 %
6.33 %
6.78 %
7.23 %
7.68 %
8.14 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.07%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.74%

Przepisy prawa podatkowego

94.70%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
121204 Klucze 82,95% 12,81% 94,84% 12564 1020
8.12 %
121205 Olkusz 81,44% 19,99% 94,94% 40549 3299
8.14 %
121206 Trzyciąż 76,99% 18,22% 91,63% 5714 232
4.06 %
121207 Wolbrom 79,98% 21,10% 93,82% 18919 964
5.10 %
121203 Bolesław 81,55% 15,60% 96,34% 6600 478
7.24 %
121201 Bukowno 79,22% 20,47% 94,45% 8626 741
8.59 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl