Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
14695
Liczba kart ważnych
1352
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

9.20%

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.69%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.39%

Przepisy prawa podatkowego

95.30%
Kod Nazwa jednostki Nr Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
121306 Szkoła Podstawowa w Babicach
Babice ul. Różana 23
32-600 Oświęcim
1 77,68% 16,81% 93,75% 1526 114
7.47 %
121306 LKS "Puls" w Broszkowicach
Broszkowice ul. Łąkowa 6
32-600 Oświęcim
2 75,00% 19,12% 95,31% 492 74
15.04 %
121306 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Grojec ul. Beskidzka 100
32-615 Grojec
3 83,33% 11,24% 93,33% 773 91
11.77 %
121306 Szkoła Podstawowa w Brzezince
Brzezinka ul. Szkolna 19
32-600 Oświęcim
4 78,95% 23,44% 98,06% 1931 210
10.88 %
121306 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach
Harmęże ul. Borowskiego 30
32-600 Oświęcim
5 68,18% 4,55% 100,00% 558 22
3.94 %
121306 Dom Ludowy w Porębie Wielkiej
Poręba Wielka ul. Wadowicka 79
32-600 Oświęcim
6 83,33% 15,98% 94,05% 1713 169
9.87 %
121306 Szkoła Podstawowa w Rajsku
Rajsko ul. Edukacyjna 11
32-600 Oświęcim
7 71,90% 13,33% 98,35% 1252 125
9.98 %
121306 Szkoła Podstawowa we Włosienicy
Włosienica ul. Józefa Suskiego 53
32-642 Włosienica
8 79,55% 10,23% 94,32% 1262 88
6.97 %
121306 Dom Ludowy w Dworach Drugich
Dwory Drugie ul. Oświęcimska 28
32-642 Włosienica
9 92,00% 12,50% 83,33% 271 25
9.23 %
121306 Gimnazjum Gminne Nr 2 w Zaborzu
Zaborze ul. Jezioro 2
32-600 Oświęcim
10 83,33% 18,90% 96,03% 1330 128
9.62 %
121306 Szkoła Podstawowa w Grojcu
Grojec ul. Aleja Ogrodowa 2
32-615 Grojec
11 86,11% 13,70% 92,96% 997 73
7.32 %
121306 Dom Ludowy w Pławach
Pławy ul. Pławianka 3
32-600 Oświęcim
12 72,41% 16,67% 93,33% 310 31
10.00 %
121306 Remiza OSP w Stawach Monowskich
Stawy Monowskie ul. Dogodna 1
32-642 Włosienica
13 100,00% 12,50% 95,83% 249 24
9.64 %
121306 Szkoła Podstawowa w Grojcu
Grojec ul. Aleja Ogrodowa 2
32-615 Grojec
14 82,09% 10,14% 94,03% 1019 69
6.77 %
121306 Przedszkole Samorządowe w Zaborzu
Zaborze ul. Grojecka 54
32-600 Oświęcim
15 85,98% 8,41% 96,30% 1012 109
10.77 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl