Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35514
Liczba kart ważnych
2163
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

6.09%
4.34 %
4.66 %
4.99 %
5.31 %
5.63 %
5.96 %
6.28 %
6.60 %
6.92 %
7.25 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.20%

Finansowanie partii z budżetu państwa

22.06%

Przepisy prawa podatkowego

93.30%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
121405 Proszowice 79,96% 23,98% 94,01% 13489 1021
7.57 %
121406 Radziemice 79,87% 17,33% 95,21% 2787 153
5.49 %
121403 Nowe Brzesko 85,93% 19,70% 96,15% 4724 273
5.78 %
121404 Pałecznica 67,81% 16,55% 87,32% 2794 150
5.37 %
121401 Koniusza 76,92% 24,00% 90,70% 7040 363
5.16 %
121402 Koszyce 78,35% 19,69% 93,37% 4680 203
4.34 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl