Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
158926
Liczba kart ważnych
10484
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

6.60%
4.46 %
4.92 %
5.38 %
5.84 %
6.30 %
6.76 %
7.22 %
7.68 %
8.14 %
8.60 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.97%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.66%

Przepisy prawa podatkowego

93.12%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl