Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
27069
Liczba kart ważnych
1377
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

5.09%
3.24 %
3.51 %
3.79 %
4.06 %
4.34 %
4.61 %
4.88 %
5.16 %
5.43 %
5.71 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

77.79%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.95%

Przepisy prawa podatkowego

91.07%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
140102 Promna 78,72% 18,30% 92,41% 4530 241
5.32 %
140101 Białobrzegi 77,73% 16,43% 93,97% 8479 507
5.98 %
140106 Wyśmierzyce 71,03% 18,10% 91,67% 2401 108
4.50 %
140104 Stara Błotnica 80,10% 18,18% 89,23% 4140 201
4.86 %
140103 Radzanów 80,00% 9,57% 92,63% 3029 98
3.24 %
140105 Stromiec 77,14% 18,22% 83,80% 4490 222
4.94 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl