Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
73429
Liczba kart ważnych
4091
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

5.57%
4.51 %
4.70 %
4.89 %
5.08 %
5.27 %
5.47 %
5.66 %
5.85 %
6.04 %
6.23 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.35%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.33%

Przepisy prawa podatkowego

94.26%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
140203 Glinojeck 74,29% 14,01% 90,13% 6403 322
5.03 %
140202 Ciechanów 80,25% 18,67% 95,83% 5521 249
4.51 %
140204 Gołymin-Ośrodek 83,22% 22,86% 95,68% 3207 146
4.55 %
140206 Ojrzeń 79,63% 18,01% 88,05% 3503 167
4.77 %
140205 Grudusk 81,43% 14,89% 92,81% 3038 145
4.77 %
140201 Ciechanów 78,75% 17,52% 95,76% 36481 2342
6.42 %
140208 Regimin 78,38% 15,59% 93,58% 4069 188
4.62 %
140209 Sońsk 76,22% 18,88% 89,29% 6415 292
4.55 %
140207 Opinogóra Górna 74,79% 15,81% 94,40% 4792 240
5.01 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl