Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
86123
Liczba kart ważnych
6054
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

7.03%
4.76 %
5.16 %
5.57 %
5.97 %
6.37 %
6.78 %
7.18 %
7.58 %
7.98 %
8.39 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.69%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.79%

Przepisy prawa podatkowego

93.10%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl