Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
9073
Liczba kart ważnych
700
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Wynik w regionie

78.50%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
140505 Ochotnicza Straż Pożarna
Jaktorów ul. Warszawska 2
96-313 Jaktorów
1 1546 138 105 76.09 % 76.09
23.91 % 33
140505 Gimnazjum
Międzyborów ul. Staszica 5
96-316 Międzyborów
2 1665 152 113 74.34 % 74.34
25.66 % 39
140505 Budy Zosine Nr 109 (była szkoła)
Budy Zosine 109
96-313 Jaktorów
3 581 32 26 81.25 % 81.25
18.75 % 6
140505 Budy Michałowskie Nr 77 (była szkoła)
Budy Michałowskie 77
96-316 Międzyborów
4 437 24 19 79.17 % 79.17
20.83 % 5
140505 Szkoła Podstawowa
Jaktorów ul. Warszawska 88
96-313 Jaktorów
5 1758 127 108 85.04 % 85.04
14.96 % 19
140505 Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej
Międzyborów ul. Staszica 5
96-316 Międzyborów
6 1782 114 91 79.82 % 79.82
20.18 % 23
140505 Gimnazjum
Jaktorów ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów
7 1304 92 71 77.17 % 77.17
22.83 % 21
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl