Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Wyniki pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
9073
Liczba kart ważnych
700
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Wynik w regionie

23.44%

Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"

Wyniki dla pytania: Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na "tak" % "tak" Wynik (%) % "nie" Głosy oddane na "nie"
140505 Ochotnicza Straż Pożarna
Jaktorów ul. Warszawska 2
96-313 Jaktorów
1 1546 139 31 22.30 % 22.30
77.70 % 108
140505 Gimnazjum
Międzyborów ul. Staszica 5
96-316 Międzyborów
2 1665 151 48 31.79 % 31.79
68.21 % 103
140505 Budy Zosine Nr 109 (była szkoła)
Budy Zosine 109
96-313 Jaktorów
3 581 30 8 26.67 % 26.67
73.33 % 22
140505 Budy Michałowskie Nr 77 (była szkoła)
Budy Michałowskie 77
96-316 Międzyborów
4 437 24 4 16.67 % 16.67
83.33 % 20
140505 Szkoła Podstawowa
Jaktorów ul. Warszawska 88
96-313 Jaktorów
5 1758 124 28 22.58 % 22.58
77.42 % 96
140505 Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej
Międzyborów ul. Staszica 5
96-316 Międzyborów
6 1782 114 14 12.28 % 12.28
87.72 % 100
140505 Gimnazjum
Jaktorów ul. Chełmońskiego 4
96-313 Jaktorów
7 1304 92 25 27.17 % 27.17
72.83 % 67
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl