Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
79745
Liczba kart ważnych
5040
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

6.32%
5.21 %
5.45 %
5.69 %
5.94 %
6.18 %
6.42 %
6.66 %
6.90 %
7.15 %
7.39 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

76.49%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.72%

Przepisy prawa podatkowego

94.18%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl