Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
29655
Liczba kart ważnych
1833
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.18%
5.29 %
5.44 %
5.60 %
5.75 %
5.90 %
6.06 %
6.21 %
6.36 %
6.51 %
6.67 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.84%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.27%

Przepisy prawa podatkowego

91.44%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
140902 Ciepielów 79,61% 12,38% 89,07% 4705 321
6.82 %
140901 Chotcza 73,50% 17,95% 92,31% 2013 121
6.01 %
140903 Lipsko 80,89% 17,24% 93,08% 9683 631
6.52 %
140906 Solec nad Wisłą 81,51% 14,45% 89,31% 4450 273
6.13 %
140904 Rzeczniów 78,26% 14,95% 92,72% 3752 220
5.86 %
140905 Sienno 80,08% 13,95% 91,09% 5052 267
5.29 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl