Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
37451
Liczba kart ważnych
2155
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

5.75%
4.46 %
4.83 %
5.20 %
5.56 %
5.93 %
6.30 %
6.67 %
7.04 %
7.40 %
7.77 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

76.39%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.73%

Przepisy prawa podatkowego

91.19%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl