Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
117271
Liczba kart ważnych
8895
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

7.58%
4.72 %
5.16 %
5.61 %
6.05 %
6.49 %
6.94 %
7.38 %
7.82 %
8.26 %
8.71 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

77.26%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.65%

Przepisy prawa podatkowego

95.10%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl