Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
59005
Liczba kart ważnych
3094
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

5.24%
3.36 %
3.68 %
4.00 %
4.32 %
4.64 %
4.96 %
5.27 %
5.59 %
5.91 %
6.23 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.98%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.30%

Przepisy prawa podatkowego

92.71%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl