Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
63077
Liczba kart ważnych
4260
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.75%
4.94 %
5.29 %
5.64 %
5.99 %
6.34 %
6.70 %
7.05 %
7.40 %
7.75 %
8.10 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

77.84%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.93%

Przepisy prawa podatkowego

95.09%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
141404 Nasielsk 79,31% 19,13% 93,82% 15798 873
5.53 %
141402 Czosnów 77,10% 19,02% 95,80% 8149 586
7.19 %
141403 Leoncin 73,18% 18,18% 94,10% 4639 392
8.45 %
141406 Zakroczym 76,92% 17,14% 96,79% 5139 254
4.94 %
141405 Pomiechówek 79,37% 17,52% 94,28% 7286 484
6.64 %
141401 Nowy Dwór Mazowiecki 78,13% 19,65% 95,72% 22066 1671
7.57 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl