Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70525
Liczba kart ważnych
4445
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

6.30%
4.26 %
4.60 %
4.93 %
5.27 %
5.60 %
5.94 %
6.27 %
6.61 %
6.94 %
7.28 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.19%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.20%

Przepisy prawa podatkowego

92.10%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl