Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60292
Liczba kart ważnych
3332
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

5.53%
4.15 %
4.43 %
4.71 %
4.99 %
5.27 %
5.56 %
5.84 %
6.12 %
6.40 %
6.68 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.99%

Finansowanie partii z budżetu państwa

20.38%

Przepisy prawa podatkowego

93.38%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl