Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
88657
Liczba kart ważnych
4728
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

5.33%
3.53 %
3.95 %
4.37 %
4.79 %
5.21 %
5.63 %
6.04 %
6.46 %
6.88 %
7.30 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.32%

Finansowanie partii z budżetu państwa

20.27%

Przepisy prawa podatkowego

92.82%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl