Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
71447
Liczba kart ważnych
3734
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

5.23%
3.01 %
3.48 %
3.96 %
4.43 %
4.91 %
5.38 %
5.85 %
6.33 %
6.80 %
7.28 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

77.39%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.12%

Przepisy prawa podatkowego

92.75%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl