Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
42561
Liczba kart ważnych
2473
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3

Frekwencja w regionie

5.81%
3.64 %
3.95 %
4.26 %
4.56 %
4.87 %
5.18 %
5.49 %
5.80 %
6.10 %
6.41 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

77.70%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.14%

Przepisy prawa podatkowego

91.94%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
142205 Krasne 79,25% 16,82% 88,89% 3076 112
3.64 %
142203 Czernice Borowe 75,53% 17,71% 88,02% 3154 201
6.37 %
142204 Jednorożec 78,62% 16,25% 91,54% 5664 336
5.93 %
142202 Chorzele 72,77% 18,65% 92,51% 8099 398
4.91 %
142201 Przasnysz 80,73% 17,15% 94,40% 13878 932
6.72 %
142206 Krzynowłoga Mała 74,30% 24,44% 87,22% 2880 185
6.42 %
142207 Przasnysz 76,77% 19,46% 90,72% 5810 309
5.32 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl