Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35690
Liczba kart ważnych
2341
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

6.56%
5.11 %
5.37 %
5.63 %
5.89 %
6.15 %
6.41 %
6.67 %
6.93 %
7.19 %
7.45 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.56%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.23%

Przepisy prawa podatkowego

92.37%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
142302 Gielniów 84,51% 9,29% 91,40% 3893 233
5.99 %
142304 Odrzywół 75,59% 21,00% 89,90% 3329 226
6.79 %
142306 Przysucha 87,17% 14,99% 95,07% 10419 803
7.71 %
142307 Rusinów 76,27% 12,43% 92,05% 3578 184
5.14 %
142308 Wieniawa 76,60% 19,87% 91,12% 4471 322
7.20 %
142301 Borkowice 84,21% 16,91% 91,43% 3724 213
5.72 %
142303 Klwów 74,16% 21,67% 87,36% 2850 185
6.49 %
142305 Potworów 78,24% 15,76% 92,90% 3426 175
5.11 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl