Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
41321
Liczba kart ważnych
2480
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.00%
4.38 %
4.73 %
5.07 %
5.42 %
5.76 %
6.11 %
6.45 %
6.80 %
7.14 %
7.49 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

77.72%

Finansowanie partii z budżetu państwa

20.16%

Przepisy prawa podatkowego

92.98%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
142407 Zatory 73,95% 17,80% 89,27% 3903 244
6.25 %
142406 Winnica 75,27% 21,35% 91,67% 3260 188
5.77 %
142402 Obryte 76,76% 33,09% 85,96% 3986 312
7.83 %
142401 Gzy 72,68% 25,97% 86,67% 3197 193
6.04 %
142404 Pułtusk 80,40% 16,54% 96,70% 19182 1168
6.09 %
142403 Pokrzywnica 80,10% 15,50% 94,00% 3956 207
5.23 %
142405 Świercze 71,52% 24,85% 91,46% 3837 168
4.38 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl