Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
120126
Liczba kart ważnych
7814
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

6.50%
4.73 %
5.02 %
5.31 %
5.60 %
5.89 %
6.18 %
6.46 %
6.75 %
7.04 %
7.33 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.24%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.42%

Przepisy prawa podatkowego

93.57%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl