Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
46087
Liczba kart ważnych
3192
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
3

Frekwencja w regionie

6.93%
3.84 %
4.35 %
4.86 %
5.37 %
5.88 %
6.39 %
6.90 %
7.41 %
7.92 %
8.43 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.30%

Finansowanie partii z budżetu państwa

20.37%

Przepisy prawa podatkowego

93.54%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl