Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
54662
Liczba kart ważnych
3347
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.12%
3.30 %
3.79 %
4.27 %
4.76 %
5.25 %
5.74 %
6.22 %
6.71 %
7.20 %
7.68 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.68%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.93%

Przepisy prawa podatkowego

93.20%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
143301 Węgrów 81,62% 17,63% 95,59% 10508 859
8.17 %
143304 Liw 81,87% 15,62% 95,83% 6156 345
5.60 %
143305 Łochów 76,60% 17,97% 93,03% 14257 863
6.05 %
143308 Stoczek 74,10% 20,08% 89,29% 4187 268
6.40 %
143309 Wierzbno 76,28% 13,84% 92,41% 2427 165
6.80 %
143302 Grębków 76,47% 10,17% 88,03% 3633 120
3.30 %
143306 Miedzna 73,33% 12,86% 90,00% 3382 215
6.36 %
143307 Sadowne 79,17% 21,94% 93,64% 4902 246
5.02 %
143303 Korytnica 82,68% 13,44% 91,37% 5210 266
5.11 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl