Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
176004
Liczba kart ważnych
13983
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6

Frekwencja w regionie

7.94%
5.94 %
6.28 %
6.62 %
6.96 %
7.30 %
7.65 %
7.99 %
8.33 %
8.67 %
9.01 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.16%

Finansowanie partii z budżetu państwa

20.11%

Przepisy prawa podatkowego

95.76%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl