Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
18219
Liczba kart ważnych
1452
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

7.97%
7.74 %
7.88 %
8.01 %
8.15 %
8.28 %
8.42 %
8.55 %
8.69 %
8.82 %
8.96 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.13%

Finansowanie partii z budżetu państwa

13.73%

Przepisy prawa podatkowego

93.37%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
180105 Lutowiska 74,83% 17,53% 90,32% 1818 156
8.58 %
180108 Ustrzyki Dolne 80,26% 12,90% 93,94% 14454 1119
7.74 %
180103 Czarna 84,02% 15,61% 92,44% 1947 177
9.09 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl