Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
53339
Liczba kart ważnych
3626
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

6.80%
6.12 %
6.23 %
6.34 %
6.44 %
6.55 %
6.66 %
6.77 %
6.88 %
6.98 %
7.09 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

82.92%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.57%

Przepisy prawa podatkowego

93.04%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
180201 Brzozów 83,02% 13,37% 94,71% 21490 1455
6.77 %
180203 Dydnia 82,35% 19,31% 89,37% 6573 468
7.12 %
180205 Jasienica Rosielna 83,06% 12,99% 93,40% 6066 437
7.20 %
180206 Nozdrzec 79,28% 25,38% 91,59% 6831 469
6.87 %
180204 Haczów 84,30% 16,19% 93,08% 7473 457
6.12 %
180202 Domaradz 86,10% 19,58% 92,47% 4906 340
6.93 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl