Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
98851
Liczba kart ważnych
8583
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

8.68%
6.30 %
6.74 %
7.17 %
7.61 %
8.04 %
8.48 %
8.92 %
9.35 %
9.79 %
10.22 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

82.88%

Finansowanie partii z budżetu państwa

13.21%

Przepisy prawa podatkowego

92.31%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl