Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
46891
Liczba kart ważnych
3828
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

8.16%
5.39 %
5.82 %
6.25 %
6.68 %
7.11 %
7.55 %
7.98 %
8.41 %
8.84 %
9.27 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.47%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.30%

Przepisy prawa podatkowego

91.07%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
180908 Wielkie Oczy 80,29% 15,17% 88,46% 3068 220
7.17 %
180903 Horyniec-Zdrój 81,18% 10,88% 90,67% 4143 354
8.54 %
180902 Cieszanów 83,33% 14,18% 92,06% 6121 575
9.39 %
180905 Narol 83,69% 17,09% 89,57% 6742 496
7.36 %
180906 Oleszyce 79,35% 15,63% 90,06% 5342 518
9.70 %
180907 Stary Dzików 77,25% 12,50% 89,47% 3674 198
5.39 %
180901 Lubaczów 81,14% 16,80% 93,91% 10302 874
8.48 %
180904 Lubaczów 82,17% 15,99% 89,70% 7499 593
7.91 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl