Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
109411
Liczba kart ważnych
8538
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
7

Frekwencja w regionie

7.80%
5.29 %
5.85 %
6.41 %
6.96 %
7.52 %
8.08 %
8.64 %
9.20 %
9.75 %
10.31 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

81.31%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.09%

Przepisy prawa podatkowego

93.84%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl