Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
64276
Liczba kart ważnych
5094
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

7.93%
5.48 %
6.01 %
6.54 %
7.07 %
7.60 %
8.13 %
8.66 %
9.19 %
9.72 %
10.25 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.97%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.38%

Przepisy prawa podatkowego

91.84%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
181401 Przeworsk 82,05% 15,73% 95,37% 12973 1128
8.69 %
181402 Adamówka 73,03% 35,03% 86,03% 3377 185
5.48 %
181407 Sieniawa 83,20% 9,69% 90,73% 5771 537
9.31 %
181409 Zarzecze 75,17% 21,36% 85,57% 5788 624
10.78 %
181405 Kańczuga 80,18% 13,69% 92,98% 10251 666
6.50 %
181408 Tryńcza 81,71% 16,79% 90,48% 6646 536
8.07 %
181403 Gać 86,02% 12,24% 90,97% 3721 293
7.87 %
181404 Jawornik Polski 81,36% 22,45% 90,07% 3898 303
7.77 %
181406 Przeworsk 82,35% 14,99% 94,53% 11851 822
6.94 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl