Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
132133
Liczba kart ważnych
11261
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

8.52%
6.49 %
6.79 %
7.08 %
7.38 %
7.67 %
7.97 %
8.27 %
8.56 %
8.86 %
9.15 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

84.10%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.53%

Przepisy prawa podatkowego

94.27%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl