Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
78277
Liczba kart ważnych
5954
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1

Frekwencja w regionie

7.61%
5.30 %
5.63 %
5.96 %
6.28 %
6.61 %
6.94 %
7.27 %
7.60 %
7.92 %
8.25 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

82.60%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.93%

Przepisy prawa podatkowego

92.57%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
181702 Besko 82,22% 15,85% 93,44% 3526 187
5.30 %
181704 Komańcza 83,72% 15,56% 93,00% 4625 266
5.75 %
181708 Zarszyn 81,87% 14,36% 93,75% 7544 577
7.65 %
181701 Sanok 83,02% 15,17% 95,88% 31877 2734
8.58 %
181703 Bukowsko 82,12% 22,00% 95,35% 4355 303
6.96 %
181707 Zagórz 82,86% 12,18% 93,04% 10618 752
7.08 %
181705 Sanok 81,59% 13,95% 81,61% 14142 1041
7.36 %
181706 Tyrawa Wołoska 82,80% 17,39% 93,48% 1590 94
5.91 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl