Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
22915
Liczba kart ważnych
2036
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

8.89%
8.67 %
8.87 %
9.07 %
9.28 %
9.48 %
9.68 %
9.88 %
10.08 %
10.29 %
10.49 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

82.94%

Finansowanie partii z budżetu państwa

13.19%

Przepisy prawa podatkowego

93.41%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
182103 Lesko 80,50% 14,43% 93,46% 9549 833
8.72 %
182105 Solina 91,29% 12,29% 93,60% 4607 412
8.94 %
182101 Baligród 81,39% 13,42% 90,43% 2738 239
8.73 %
182104 Olszanica 83,20% 10,62% 95,08% 4533 393
8.67 %
182102 Cisna 75,64% 15,09% 92,95% 1488 159
10.69 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl