Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
47810
Liczba kart ważnych
3081
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.44%
3.37 %
3.81 %
4.26 %
4.70 %
5.15 %
5.59 %
6.03 %
6.48 %
6.92 %
7.37 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.57%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.29%

Przepisy prawa podatkowego

92.83%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
200102 Augustów 72,24% 12,26% 91,17% 5442 325
5.97 %
200101 Augustów 82,74% 14,49% 93,45% 24247 1894
7.81 %
200104 Lipsk 71,43% 13,06% 87,27% 4584 228
4.97 %
200107 Sztabin 78,48% 13,45% 93,15% 4335 225
5.19 %
200103 Bargłów Kościelny 84,31% 12,84% 92,62% 4572 154
3.37 %
200106 Płaska 81,25% 17,05% 96,90% 2192 134
6.11 %
200105 Nowinka 84,75% 19,17% 93,22% 2438 121
4.96 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl