Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
117437
Liczba kart ważnych
8783
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

7.48%
5.11 %
5.50 %
5.88 %
6.27 %
6.66 %
7.05 %
7.43 %
7.82 %
8.21 %
8.59 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

80.22%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.53%

Przepisy prawa podatkowego

95.08%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl