Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
38826
Liczba kart ważnych
2956
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
4

Frekwencja w regionie

7.61%
6.31 %
6.61 %
6.90 %
7.20 %
7.50 %
7.80 %
8.09 %
8.39 %
8.69 %
8.98 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.65%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.36%

Przepisy prawa podatkowego

93.02%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
200507 Kleszczele 82,47% 19,61% 92,11% 2299 163
7.09 %
200508 Narew 82,29% 7,77% 91,24% 3217 203
6.31 %
200509 Narewka 80,22% 6,37% 94,30% 3306 278
8.41 %
200505 Dubicze Cerkiewne 86,67% 27,17% 89,89% 1491 95
6.37 %
200501 Hajnówka 78,07% 19,70% 94,23% 18231 1427
7.83 %
200503 Czeremcha 79,64% 15,45% 91,71% 2924 224
7.66 %
200502 Białowieża 79,31% 14,94% 93,64% 1951 181
9.28 %
200504 Czyże 82,31% 9,92% 90,84% 1939 132
6.81 %
200506 Hajnówka 80,41% 14,29% 89,84% 3468 253
7.30 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl