Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
41789
Liczba kart ważnych
2285
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

5.47%
3.69 %
4.01 %
4.33 %
4.65 %
4.97 %
5.29 %
5.61 %
5.93 %
6.25 %
6.57 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.90%

Finansowanie partii z budżetu państwa

18.62%

Przepisy prawa podatkowego

91.35%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
200709 Zbójna 83,92% 18,63% 91,50% 3518 212
6.03 %
200708 Wizna 78,33% 21,55% 92,74% 3474 189
5.44 %
200705 Piątnica 77,66% 16,06% 91,32% 8458 398
4.71 %
200701 Jedwabne 82,50% 14,57% 86,50% 4562 205
4.49 %
200704 Nowogród 81,31% 14,57% 91,28% 3278 205
6.25 %
200707 Śniadowo 88,07% 24,90% 91,60% 4473 255
5.70 %
200706 Przytuły 85,88% 26,74% 91,67% 1793 87
4.85 %
200703 Miastkowo 67,48% 23,97% 91,80% 3415 126
3.69 %
200702 Łomża 73,72% 17,23% 92,33% 8818 608
6.89 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl