Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34626
Liczba kart ważnych
1857
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

5.36%
3.91 %
4.25 %
4.58 %
4.92 %
5.26 %
5.60 %
5.93 %
6.27 %
6.61 %
6.94 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.96%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.42%

Przepisy prawa podatkowego

91.28%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
200802 Jasionówka 81,18% 11,63% 92,98% 2430 177
7.28 %
200804 Knyszyn 82,16% 11,67% 95,56% 4037 192
4.76 %
200806 Mońki 82,33% 12,52% 92,69% 12594 737
5.85 %
200801 Goniądz 79,50% 18,75% 91,67% 4180 243
5.81 %
200803 Jaświły 77,19% 21,30% 90,06% 4349 175
4.02 %
200805 Krypno 71,68% 12,29% 85,80% 3276 186
5.68 %
200807 Trzcianne 77,86% 18,06% 84,17% 3760 147
3.91 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl