Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
39238
Liczba kart ważnych
2434
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.20%
4.89 %
5.29 %
5.68 %
6.08 %
6.47 %
6.87 %
7.27 %
7.66 %
8.06 %
8.45 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.08%

Finansowanie partii z budżetu państwa

13.75%

Przepisy prawa podatkowego

93.01%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
201002 Drohiczyn 73,56% 15,12% 92,52% 5520 271
4.91 %
201001 Siemiatycze 78,03% 12,15% 93,29% 12256 813
6.63 %
201005 Mielnik 86,47% 7,02% 93,57% 2277 177
7.77 %
201009 Siemiatycze 76,06% 13,90% 94,53% 5168 341
6.60 %
201008 Perlejewo 69,60% 18,75% 91,94% 2544 129
5.07 %
201003 Dziadkowice 80,65% 14,88% 88,52% 2472 132
5.34 %
201007 Nurzec-Stacja 80,26% 17,41% 92,61% 3608 238
6.60 %
201004 Grodzisk 80,92% 13,53% 92,09% 3642 178
4.89 %
201006 Milejczyce 79,47% 16,89% 94,63% 1751 155
8.85 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl