Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
58046
Liczba kart ważnych
3435
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

5.92%
3.54 %
3.90 %
4.27 %
4.63 %
4.99 %
5.36 %
5.72 %
6.08 %
6.44 %
6.81 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.91%

Finansowanie partii z budżetu państwa

15.77%

Przepisy prawa podatkowego

92.45%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl