Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
47888
Liczba kart ważnych
2927
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.11%
4.24 %
4.66 %
5.08 %
5.50 %
5.92 %
6.34 %
6.75 %
7.17 %
7.59 %
8.01 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

78.48%

Finansowanie partii z budżetu państwa

16.81%

Przepisy prawa podatkowego

91.13%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl