Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
36642
Liczba kart ważnych
2402
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
0

Frekwencja w regionie

6.56%
6.21 %
6.36 %
6.52 %
6.67 %
6.82 %
6.98 %
7.13 %
7.28 %
7.43 %
7.59 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.14%

Finansowanie partii z budżetu państwa

17.28%

Przepisy prawa podatkowego

91.19%
Nr Nazwa jednostki Głosy na "tak" % Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Frekwencja (%)
Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3
201404 Szumowo 69,90% 20,07% 88,96% 3979 308
7.74 %
201401 Zambrów 81,94% 14,86% 94,07% 18092 1182
6.53 %
201402 Kołaki Kościelne 75,83% 22,13% 74,58% 1970 124
6.29 %
201403 Rutki 79,31% 16,78% 88,32% 4834 300
6.21 %
201405 Zambrów 78,95% 20,42% 91,54% 7767 488
6.28 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl