Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Referendum Ogólnokrajowe
6 września

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
61361
Liczba kart ważnych
4089
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
2

Frekwencja w regionie

6.66%
5.44 %
5.69 %
5.94 %
6.20 %
6.45 %
6.70 %
6.95 %
7.20 %
7.46 %
7.71 %

Wizualizacja
wyników

Ogólnokrajowego Referendum 2015

Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"

Jednomandatowe okręgi wyborcze

79.79%

Finansowanie partii z budżetu państwa

14.00%

Przepisy prawa podatkowego

93.07%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl